Algemene reserveringsvoorwaarden 2014-12-30T00:53:07+00:00

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

Financieel
Uw reservering is definitief wanneer wij uw aanbetaling hebben ontvangen.
De aanbetaling dient uiterlijk 2 weken na de factuurdatum te zijn overgemaakt op onze bankrekening.

Voor de plaatsen bedraagt de aanbetaling 40% van het totaalbedrag. Het restant dient uiterlijk 4 weken voor aankomst op de camping te zijn voldaan.

Voor de mobilhomes bedraagt de aanbetaling 50% van het totaalbedrag. Het restant dient uiterlijk 8 weken voor aankomst op de camping te zijn voldaan.
Wanneer er bij aankomst een borgsom van € 150,- contant gedeponeerd is, ontvangt u de sleutels van de accommodatie.
Het gehuurde dient in goede en originele staat behouden te worden. Voor het vertrek wordt de staat van het gehuurde in aanwezigheid van de huurder nagezien, waarna de borgsom terugbetaald wordt. Echter wanneer het gehuurde in slechte staat wordt achtergelaten wordt € 50,- ingehouden op de borgsom voor het schoonmaken. Bij beschadigingen wordt het bedrag van het beschadigde ingehouden. Wanneer de schade groter is dan de borgstelling, wordt het resterende bedrag gevorderd.
Onregelmatigheden moeten onmiddellijk bij de beheerder worden gemeld.

Aankomst/Vertrek
De kampeerplaatsen zijn toegankelijk vanaf 14.00 uur en bij vertrek dient men deze voor 12.00 uur te verlaten.
De mobilhomes worden per week verhuurd van 16.00 uur (aankomst) tot 10.00 uur (vertrek).
Gasten kunnen vertrekken mits de receptie geopend is, tenzij anders is overeengekomen.
Bij verlate aankomst wordt de kampeerplaats tot 14 uur op de dag na de geplande aankomstdag vastgehouden. Volgt voor die tijd geen contact van de kant van de gast dan behoudt de beheerder het recht om over de kampeerplaats te beschikken en kan de kampeerplaats aan een andere gast worden toegewezen.
De gereserveerde periode is de gast altijd verschuldigd. In geen geval zal tot restitutie worden overgegaan. Noch bij annulering, noch bij verlate aankomst, noch bij vervroegd vertrek, noch bij gedwongen vervroegd vertrek of verwijdering (o.a. mogelijk bij het niet naleven van de reglementen).
Tevens zijn dagen van afwezigheid voor rekening van de gast.

Kampeerplaats/Mobilhome
De beheerder wijst bij aankomst een definitieve kampeerplaats of mobilhome toe voor de verblijfperiode.
De beheerder tracht zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van gasten. Inwilliging kan nooit worden gegarandeerd. Indien de gast langer wenst te blijven dan oorspronkelijk voorzien of van plaats wenst te veranderen, is dit alleen mogelijk na overleg en met officiële toestemming van de beheerder.

Aansprakelijkheid
Camping les Charmilles is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen, schade door brand, noodweer, e.d. Deelname aan georganiseerde (sportieve) activiteiten is te allen tijde op vrijwillige basis. Gasten dienen zich er bewust van te zijn dat deelname risico’s met zich meebrengt. Deelname aan activiteiten, verblijf op het kampeerterrein en gebruik van de faciliteiten geschieden geheel op eigen risico. Eventuele schade en voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening.
Gasten dienen een verzekering af te sluiten die in alle risico’s voorziet.

Campingreglement
Bij de receptie hangt het campingreglement. Daarnaast wordt het bij aankomst meegegeven aan de gasten. Gasten worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en het na te leven.