top of page

Algemene reserverings- en verkoopvoorwaarden

 

Formaliteiten

Elke gast die minimaal één nacht op de camping verblijft, dient van tevoren zijn identiteitsbewijs te tonen. Dat geldt ook voor hele jonge kinderen. Baby's onder de één jaar verblijven gratis op de camping.

Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden niet toegelaten.

 

Betaalmiddelen

De door de camping te koop aangeboden diensten en producten zijn contant of per bankpas betaalbaar.

Bankrekeningen van Camping les Charmilles/SARL la Ruche:

-Crédit Agricole Aubenas, IBAN FR76 1390 6001 8685 0475 4456 042, BIC AGRIFRPP839

-Rabobank, Nederland, IBAN NL39 RABO 0324 6392 44, BIC RABONL2U

 

Boeking

Alle reserveringen zijn definitief na bevestiging door de campingeigenaar en betaling van de aanbetaling.

De aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de reservering per bankoverschrijving te zijn betaald.

 

Voor kampeerplaatsen bedraagt ​​de aanbetaling 40% van het totale bedrag van het verblijf. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aankomst op de camping zijn betaald.

Voor mobilhomes, luxury lodges en de royal lodge bedraagt ​​de aanbetaling 50% van het totale bedrag van het verblijf. Het restant dient uiterlijk 8 weken voor aankomst op de camping zijn betaald.

Voor glam lodgetenten bedraagt ​​de aanbetaling 50% van het totale bedrag van het verblijf. Het restant dient uiterlijk 10 weken voor aankomst op de camping zijn betaald.
 

Wanneer er bij aankomst een borgsom van 150,00€ (mobilhomes, luxury lodges en royal lodge) of 100,00€ (glam lodgetenten) contant gedeponeerd is, krijgt u toegang tot de accommodatie.
Het gehuurde dient in goede en originele staat behouden te worden. Voor het vertrek wordt de staat van het gehuurde in aanwezigheid van de huurder nagezien, waarna de borgsom terugbetaald wordt. Echter wanneer het gehuurde in slechte staat wordt achtergelaten wordt 40,00€ (glam lodgetenten), 60,00€ (mobilhomes) of 80,00€ (luxury lodges (+) en royal lodge) ingehouden op de borgsom voor het schoonmaken. Bij beschadigingen wordt het bedrag van het beschadigde ingehouden. Wanneer de schade groter is dan de borgstelling, wordt het resterende bedrag gevorderd.
Onregelmatigheden moeten onmiddellijk bij de campingeigenaar worden gemeld.

Aankomst/Vertrek
De kampeerplaatsen zijn toegankelijk vanaf 12.00 uur en bij vertrek dient men deze voor 12.00 uur te verlaten.
De verhuuraccommodaties worden verhuurd van 16.00 uur (aankomst) tot 10.00 uur (vertrek)
Gasten kunnen vertrekken mits de receptie geopend is, tenzij anders is overeengekomen.
Bij verlate aankomst wordt de kampeerplaats of verhuuraccommodatie tot 14 uur op de dag na de geplande aankomstdag vastgehouden. Volgt voor die tijd geen contact van de kant van de gast dan behoudt de campingeigenaar het recht om over de kampeerplaats of verhuuraccommodatie te beschikken en kan deze aan een andere gast worden toegewezen.

 

De gereserveerde periode is de gast altijd verschuldigd. In geen geval zal tot restitutie worden overgegaan. Noch bij annulering, noch bij verlate aankomst, noch bij vervroegd vertrek, noch bij gedwongen vervroegd vertrek of verwijdering (o.a. mogelijk bij het niet naleven van de reglementen).
Tevens zijn dagen van afwezigheid voor rekening van de gast.

 

Kampeerplaats/verhuuraccommodatie
De campingeigenaar wijst bij aankomst een definitieve kampeerplaats of verhuuraccommodatie toe voor de verblijfperiode.
De campingeigenaar tracht zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van gasten. Inwilliging kan nooit worden gegarandeerd. Indien de gast langer wenst te blijven dan oorspronkelijk voorzien of van plaats wenst te veranderen, is dit alleen mogelijk na overleg en met officiële toestemming van de campingeigenaar.

 

Algemene annuleringsvoorwaarden

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op campings. Wanneer de aanbetaling is gedaan kan de reservering niet meer kostenloos worden teruggedraaid.

Bij annulering vindt geen restitutie of wat voor compensatie/vergoeding dan ook plaats. Bent u genoodzaakt de reservering te annuleren dan verliest u uw betaalde bedragen (aanbetaling of aanbetaling + restantbedrag). Wij raden u daarom dringend aan om bij uw verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleringsvoorwaarden 2023 in verband met het Coronavirus/COVID-19

- Mocht de Franse regering ons verplichten de camping gesloten te houden in de door u gereserveerde periode in 2023, of

- woont u in Nederland en zet de Nederlandse regering het reisadvies voor de Ardèche op oranje in de door u gereserveerde periode in 2023, of 

- woont u in België en zet de Belgische regering het reisadvies voor de Ardèche op rood in de door u gereserveerde periode in 2023,

dan worden betaalde bedragen omgezet in een tegoed wat 18 maanden geldig is.

 

Annulering van uw verblijf door Camping les Charmilles / SARL la Ruche VOOR uw aankomst

In geval van overmacht behoudt de campingeigenaar zich het recht voor om uw verblijf om veiligheidsredenen te annuleren. Als u uw woning al heeft verlaten, bieden wij u aan om u zonder extra kosten te verplaatsen naar een andere vergelijkbare accommodatie. Wanneer u daar niet mee instemt, krijgt u het volledig betaalde bedrag terugbetaald. Er kunnen door de gast geen andere (onkosten)vergoedingen worden gevraagd.

 

Verblijf zonder reservering vooraf

De gast dient de campingeigenaar een dag van tevoren op de hoogte te stellen van zijn/haar vertrek en het verblijf bij de receptie af te komen rekenen.

De toeristenbelasting bedraagt ​​0,66 euro per persoon (vanaf 18 jaar) en per nacht.

 

Aansprakelijkheid
Camping les Charmilles is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen, schade door brand, noodweer, e.d. Deelname aan georganiseerde (sportieve) activiteiten is te allen tijde op vrijwillige basis. Gasten dienen zich er bewust van te zijn dat deelname risico’s met zich meebrengt. Deelname aan activiteiten, verblijf op het kampeerterrein en gebruik van de faciliteiten geschieden geheel op eigen risico. Eventuele schade en voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening.
Gasten dienen een verzekering af te sluiten die in alle risico’s voorziet.

Caravans en campers met dubbele as zijn niet toegestaan op het campingterrein.

 

Overig

Op de camping is het gebruik van houtskoolbarbecues niet toegestaan.

 

Campingreglement
Bij de receptie hangt het campingreglement. Daarnaast wordt het bij aankomst meegegeven aan de gasten. Gasten worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en het na te leven.

In geval van het ernstig of herhaalderlijk niet naleven/respecteren van het campingreglement of de algemene reserverings- en verkoopvoorwaarden, kan de campingeigenaar de gast per direct verzoeken het campingterrein te verlaten. Er zal in dat geval niet over worden gegaan tot  restitutie van het betaalde verblijf.

Camping Les Charmilles/SARL La Ruche - 1935 Route de Mirabel - 07170 Darbres – Ardèche - France – info@campinglescharmilles.eu 

T 0033 (0) 475 88 56 27 - IBAN FR76  1337 9000 0100 0012 1729 012 – IBAN NL39 RABO 0324 6392 44 - SARL au capital de 7.000,00€  

Siret 481 251 361 00012 - RCS Aubenas 2005 B 120 - N° TVA FR81 481 251 361

bottom of page