top of page

Privacyverklaring Camping les Charmilles

 

Dit is de privacyverklaring van:


Camping les Charmilles
1935 Route de Mirabel
07170 Darbres
Frankrijk
0033 (0) 475 88 56 27


De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming is Maaike Martojo, eigenaar van Camping les Charmilles (email: info@campinglescharmilles.eu). In bijgaande verklaring wordt duidelijk hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.


1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van onze diensten en deze gegevens zelf aan mij verstrekken. Het kan gaan om de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

2. Waarom gebruik ik persoonsgegevens?

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandelen van een reservering en betaling.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om door u gevraagde informatie aan u te kunnen verstrekken.

Ik verwerk uw persoonsgegevens ook wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben (zoals gegevens nodig voor de belastingdienst in Frankrijk).

Gegevens van sollicitanten verwerk en bewaar ik zolang als naar de aard van de sollicitatie nodig is voor de verwerking en afhandeling daarvan. Persoonsgegevens van personeel, stagiairs en vrijwilligers worden door mij verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een of meerdere (arbeids-)overeenkomst(en).

Gegevens van leveranciers, adviseurs of andere partijen waarmee wij op enigerlei wijze samenwerken worden door mij verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten of samenwerkingen ter zake van recreatieve – in de meest brede zin van het woord - en/of aanverwante diensten.

3. Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in punt 2. genoemde doelen te realiseren.

4. Anderen met wie ik persoonsgegevens deel

Ik deel uw persoonsgegevens alleen met anderen als dit noodzakelijk is voor de in punt 2. genoemde doelen. Met derden die in mijn opdracht van uw gegevens gebruik maken heb ik een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tot uw persoonsgegevens hebben de volgende derden toegang:
• De belastingdienst in Frankrijk (o.a. in verband met de verplichting facturen te bewaren).
• Mijn boekhoudbureau in Valence

5. Cookies en vergelijkbare technieken

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen
wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

• U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
• U heeft het recht om een eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij.
• U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u het recht heeft om mij te verzoeken om de persoonsgegevens die ik van u heb naar u of naar een door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt van deze rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via info@campinglescharmilles.eu. Nadat uw identiteit is gecontroleerd reageer ik binnen 4 weken op uw verzoek.

7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder uw toestemming raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@campinglescharmilles.eu, dan zorg ik dat deze informatie wordt verwijderd.

Verwerking gegevens kinderen:
Voor het vaststellen van het juiste kampeertarief en voor het vaststellen van de toeristenbelastingplicht hebben wij gegevens nodig van kinderen die op ons terrein kamperen.
De ouder dient hiervoor toestemming te geven. Door het aangaan van de reserveringsovereenkomst, wordt hiervoor toestemming gegeven.
Voor het uitvoeren van recreatieve activiteiten voor kinderen hebben wij naam en leeftijd van kinderen nodig. Door opgave voor deze activiteiten wordt hiervoor toestemming gegeven door de ouder(s).

8. Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
• Ik gebruik een beveiligde internetverbinding bij het uitwisselen van informatie (u kunt dit zien aan het slotje in de browser).
• Ik bewaar alleen de persoonsgegevens die ik nodig heb.
• Als u zich afmeldt voor nieuwsbrief/mail dan worden uw adresgegevens binnen 4 weken gewist.
• Ik bewaar documenten waarin persoonsgegevens voorkomen alleen in digitale vorm en op gegevensdragers die met een wachtwoord zijn beveiligd.
• Ik werk met de laatste updates van door mij gebruikte software.
• Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via mijn contactformulier.

9. Klachten

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page